Istoria conteaza
ISTORIA CONTEAZĂ

Eroine Nucşoara

femei luptatoare în rezistenţa anticomunistă

VICTORIA (NĂSTASE) ARNĂUŢOIU

Arhiva
Victoria Arnăuţoiu
Victoria Arnăuţoiu, una din cele cinci fiice ale învăţătorului Ioan Năstase şi ale Ecaterinei, s-a născut la 23 aprilie 1928, în comuna Corbi, judeţul Argeş. S-a căsătorit cu Petre Arnăuţoiu, cu care a avut doi copii. Provenind dintr-o familie înstărită, Victoria Arnăuţoiu a resimţit violenţa cu care a fost instaurat regimul comunist şi opresiunea din ce în ce mai mare la care erau supuşi gospodarii cu bunăstare ai satelor, pe care regimul îi considera "chiaburi".
A fost, alături de soţul ei, implicată în organizarea Grupului de rezistenţă de la Nucşoara, fiind, până la prima sa arestare (15 noiembrie 1949), unul din principalele ajutoare. În momentul arestării, cei doi fii ai ei, în vârstă de trei ani şi, respectiv, un an şi jumătate, au rămas mai multe zile singuri, fiind interzis oricui, din ordinul Securităţii, să se apropie de casa în care locuiau.
A fost arestată şi anchetată de Securitate, apoi deferită justiţiei (vezi Doc.1). În 1950 a fost judecată într-un lot de 36 de persoane şi condamnată la 6 ani de închisoare corecţională pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale (vezi Doc.2). După ieşirea din închisoare, pentru a salva situaţia copiilor ei, Victoria a divorţat de Petre Arnăuţoiu. Fiind bănuită că şi-a ajutat în continuare soţul, după prinderea acestuia, la 20 mai 1958, a fost arestată din nou, anchetată, judecată şi condamnată pentru a doua oară, de data aceasta la 12 ani muncă silnică şi confiscarea totală a averii (vezi Doc.3). Fiii ei au fost încredinţaţi de autorităţi unui orfelinat, unde au stat până la vârsta majoratului.

DOCUMENTE

Doc.1.

Dos. 1238, vol. 16
PROCES = VERBAL

Astăzi, 28 Mai 1950, făcut la Piteşti;
Noi, POPESCU ILIE, locot.major din cadrele Direcţiunei Generale a Securităţii Poporului;
Cercetând pe numiţii, NICOLA PAVEL, POPESCU CONSTANTIN, VASILE DUMITRU, VOICESCU FLORIAN, BUNEL PETRE, GHEORGHE I CHIRCA, GHEORGHE P CHIRCA, AURICA COSTEA, VICTORIA ARNĂUŢOIU, ELENA I CHIRCA, EUGENIU I CHIRCA şi ceilalţi, ca unii ce au făcut parte din banda teroristă ARSENESCU, au alimentat această bandă cu muniţie, arme, echipament şi alimente, au găzduit şi tăinuit această bandă, urmare dosarului primului lot, ce a fost înaintat şi înregistrat la Tribunalul Militar Bucureşti, cu Nr.2080/1949 şi 514/1950, judecat fiind de instanţele acestui Tribunal la data de 5-6 Mai 1950, – rezultatul este după cum urmează: (...)
25. ARNAUTOIU VICTORIA, index. Nr. 25, născută la 23 Aprilie 1928 în comuna Corbi jud. Muscel, căsătorită are doi copii, domiciliată în comuna Nucşoara-Muscel, de profesie casnică.
Ca studii are cl. secundare, fiica lui Ion şi Ecaterina, tatăl fost învăţător, în prezent pensionar, fost legionar, în prezent închis la Ocnele Mari. Poziţia socială ţărani chiaburi.
A fost arestată la 15 Noembrie 1949.
În luna Aprilie 1949 a venit în casa soacrei sale LAURENŢIA ARNĂUŢOIU, ARSENESCU şi cu TOMA ARNĂUŢOIU. Între timp a venit şi ION CHIRCA. Aici ARSENESCU pentru un început a stat trei zile.
După aceia ei au plecat toţi sus la munte dimpreună cu MARIA PLOP. Între timp i-a le-a trimis mâncare prin ION CHIRCA şi TOMIŢĂ ARNĂUŢOIU. La câtva timp a venit ARSENESCU din nou la ei acasă şi ea a fost trimisă să-l caute pe MARINESCU VIRGIL cu, care a şi venit. După aceasta, ei iar au plecat la munte şi iar le-a dus mâncare la un punct fixat dinainte, unde a mai văzut în afară de cei de mai sus, pe CORNEL DRĂGOI, ION PREDA şi SAMOILĂ CONSTANTIN. (...)
A alimentat în continu banda lui ARSENESCU până la arestarea sa.
(...).
Drept pentru care am dresat (sic.) prezentul proces verbal spre cele legale, iar în ce priveşte elementele noui ce apar în declaraţiile inculpaţilor,aceştia sunt în urmărirea noastră, iar parte în curs de cercetări.
LT.MAJ. DE SECURITATE
ss/ I. Popescu

Doc. 2.

Dos. 1238, vol. 13
TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI
Secţia II-a
Dosar Nr.1743/1950
Fil.663/1950

P R O C E S – V E R B A L   (MINUTA) 1183
(N.n. Titlul formularului modificat manuscris în Sentinţa Nr. 1183.)

Astăzi, anul 1950, luna Decembrie, ziua 20,
Tribunalul Militar Bucureşti Secţia II-a, compus conform art. 9‑14 C.J.M. din:
Preşedinte: Lt.Col.Mag. MIHĂILESCU PASCAL,
Membrii: Maior Mag. LAZĂR SAVA,
       " Locot.Maj. IORDACHE CONSTANTIN
       " Locot. ROŞIORU CONSTANTIN
       " Locot. NAGHY ALEXANDRU.
deliberând în secret, conform art. 291-295 C.J.M., asupra culpabilităţii şi aplicaţiunii pedepsei în cauza penală privitoare pe:
(…).
Condamnă pe 19/ ARNĂUŢOIU VICTORIA, 20/ SORESCU IOAN şi 21/ ARNĂUŢOIU LAURENŢIA la câte 6 (şase) ani închisoare corecţională, 3 (trei) ani interdicţie corecţională şi 4.000 (patrumii) lei amendă corecţională fiecare. Îi obligă la plata a câte 4.000 (patrumii) lei cheltueli de judecată procedurale. Li se compută detenţia preventivă integral.

Doc.3.

Prin sentinţa nr. 18 din 13 februarie 1960 s-a dispus condamnarea inculpaţilor:

– NĂSTASE VICTORIA (fiica lui Ioan şi a Ecaterinei), născută la 5 mai (sic.) în comuna Corbi - Piteşti, domiciliată în Bucureşti, str. Occidentului nr. 38, condamnată la 12 ani muncă silnică, 10 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii.