Istoria conteaza
ISTORIA CONTEAZĂ

Eroine Nucşoara

femei luptatoare în rezistenţa anticomunistă

IULIANA (CONSTANTINESCU) PREDUŢ

Arhiva
Iuliana Constantinescu Preduţ

Iuliana Preduţ, fiica preotului Ion Constantinescu şi a Iustinei, s-a născut la 16 iunie 1929 în comuna Corbi, județul Argeş (d. 1 octombrie 2002). Fiind extrem de ataşată de părinţii săi şi ştiind că aceştia aveau strânse legături cu Toma şi Petre Arnăuţiou, Iuliana Preduţ nu a pregetat să-i ajute. După anul 1952, când ultimii supraviețuitori ai Grupului de rezistență de la Nucșoara a avut un adăpost permanent la marginea satului Poenărei, în locul numit Râpele cu brazi, casa preotului Constantinescu, a fost de multe ori loc de adăpost pentru partizani (vezi documentul 1).

Iuliana Preduţ a participat la întâlniri cu membrii grupului și i-a încurajat căutând să le ridice moralul în momentele cele mai grele, chiar şi atunci când, fiind repartizată profesoară de istorie la şcoala din comuna Cobadin, venea în satul natal doar în vacanţe. Pentru ajutorul dat partizanilor alături de părinţii săi, Iuliana Preduţ a fost arestată în iunie 1958 (vezi documentul 2), când era însărcinată în luna a șasea (vezi documentul 3).

La 19 septembrie a născut la Spitalul Penitenciarului Văcăreşti, o fetiţă pe care a botezat-o Libertatea Justina. Autorităţile au dus fetiţa într-un orfelinat (vezi documentul 4), de unde, după lungi căutări, a fost luat de tată ei, inginerul Nicolae Preduţ (vezi documentul 5).

Iuliana Preduţ a fost anchetată de Securitate, judecată şi condamnată de Tribunalul Militar la 12 ani muncă silnică, 5 ani degradare civică şi confiscarea averii.
A fost eliberată prin decret de grațiere la 16 aprilie 1964.

DOCUMENTE

Iuliana Constantinescu Preduţ
Cocina
Documentul 1
„La data de 28 mai 1957 ni s-a surpat bordeiul, noaptea pe la orele 3 ½, am stat trei zile în Rîpele cu brazi, iar o parte din lucruri inclusiv aparatul de radio l-am dus la Constantinescu Ion spre păstrare.”
(Toma Arnăuțoiu – declarație conform Procesului verbal de interogatoriu din 7 ianuarie 1959)

Documentul 2
R.P.R.
TRIBUNALUL MILITAR R.2 M.
Dosar Nr. 2205
Mandat de executarea pedepsei
Nr. 560/59 din 09.10.1959
„Noi Colonel de justiţie Dimitriu D. Adrian Preşedintele Tribunalului Militar R. 2 M. văzînd hotărîrea Nr. 174 din 21.09 1959 a Tribunalului Militar R. 2M. prin care numita Preduţ Iuliana născut la data de 16.06.1929 în comuna Corbi Raionul C. de Argeş Regiunea Piteşti, domiciliat în comuna Cobadiu Str.... Nr. .... Etaj. ... Apart. .... Raionul Negru Vodă Regiunea Constanţa de profesiune ..... de apartenenţă socială ..... de origine socială ..... fiica lui Ioan şi al Justina, a fost condamnat la 12 (doisprezece) ani muncă silnică pt. infracţiunea pp. de art. 284 C.P. comb. cu art. 207 al 1 C.P.
pentru că a avut cunoştinţă despre acţiunea teroristă a bandei Arnăuţoiu, precum şi de faptul că organele de stat au păşit la urmărirea lor, a ajutat pe terorişti să se sustragă urmăririi penale şi a fost conştientă că prin sprijinul dat teroriştilor se împiedică prinderea lor.
Văzînd că hotărîrea a rămas definitivă cond. Deciziei No. 546/959 a Trib. Suprem Colegiul Militar.
Ordonăm tuturor agenţilor forţei publice să aresteze şi să conducă pe susnumitul condamnat la penitenciarul Jilava.
Ordonăm directorului penitenciarului să primească pe condamnat, să-l reţină şi să-l facă să execute pedeapsa mai sus arătată, în a cărei durată se va socoti şi timpul cît a stat în detenţiune preventivă de la ..... pînă la........ conform......
Executarea pedepsei începe la 22.06.1958 şi expiră la 18.06.1970 cînd va fi pus în libertate dacă nu va fi reţinut pentru alte fapte.”
Preşedintele Tribunalului Militar R. 2 M.
Colonel de justiţie
ss. Dimitri D. Adrian Grefier Funcţ. Princip.
ss. indesifrabil

Documentul 3
Către,
PENITENCIARUL VĂCĂREŞTI
„Înaintăm prin delegatul nostru Cpt. Constantinescu Păun, pe arestata PREDUŢ IULIANA, pentru a fi internată şi spitalizată în acest penitenciar la dispoziţia acestei unităţi militare.
După cum rezultă din cerificatul medical, sus numita este gravidă în luna 8 a, rugîndu vă ca după naştere să ne comunicaţi starea sănătăţii acesteia.”
ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE 0336 PITEŞTI
Maior, ss. indescifrabil

Fiica Iulianei Constantinescu Preduţ la orfelinat
Documentul 4
Fiica Iulianei Constantinescu Preduţ la orfelinat.

Fiica Iulianei Constantinescu Preduţ
Documentul 5
Fiica Iulianei Constantinescu Preduţ împreună cu tatăl ei, ing. Nicolae Preduţ.