Istoria conteaza
ISTORIA CONTEAZĂ

Eroine Nucşoara

femei luptatoare în rezistenţa anticomunistă

IULIANA (CONSTANTINESCU) PREDUŢ

Arhiva
Iuliana Constantinescu Preduţ

Iuliana Constantinescu Preduţ
Iuliana Preduţ, fiica preotului Ion Constantinescu şi a Justinei, s-a născut la 16 iunie 1929 în comuna Corbi, judeţul Argeş. Fiind extrem de ataşată de părinţii săi şi ştiind că aceştia aveau strânse legături cu Toma şi Petre Arnăuţoiu, Iuliana Preduţ nu a pregetat să-i ajute. După anul 1952, când ultimii supravieţuitori ai Grupului de rezistenţă de la Nucşoara au avut un adăpost permanent la marginea satului Poienărei, în locul numit Râpele cu brazi, casa preotului Constantinescu a fost, de multe ori, loc de refugiu pentru ei (vezi Doc.1). Iuliana Preduţ a rămas la fel de devotată cauzei Grupului de rezistenţă, încurajându-i pe partizani şi căutând să le ridice moralul în momentele cele mai grele. A participat la întâlniri cu membrii grupului chiar şi atunci când, repartizată fiind ca profesoară de istorie la şcoala din comuna Cobadin, venea în satul natal doar în vacanţe. Pentru ajutorul dat luptătorilor alături de părinţii săi, Iuliana Preduţ a fost arestată în iunie 1958 (vezi Doc.2), când era însărcinată în luna a şasea (vezi Doc.3).
La 19 septembrie 1958, a născut la Spitalul penitenciarului Văcăreşti o fetiţă, pe care a botezat-o Libertatea-Justiţia. Autorităţile au dus fetiţa într-un orfelinat (vezi Doc.4), de unde, după lungi căutări, a fost luată de tatăl ei, inginerul Nicolae Preduţ (vezi Doc.5). Iuliana Preduţ a fost anchetată de Securitate, judecată şi condamnată de Tribunalul Regiunii a II-a Militară la 12 ani muncă silnică, 5 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii. S-a stins din viaţă la 1 octombrie 2002.

DOCUMENTE

Doc. 1.

Iuliana Constantinescu Preduţ

Dos. 1238, vol. 43
Proces verbal de interogatoriu
7 ianuarie 1959
Învinuit: Arnăuţoiu Toma
Interogatoriul a început la ora 16
Interogatoriul s-a terminat la ora 23

(...).
La începutul lunei mai 1957, am avut o întîlnire cu Iuliana Constantinescu în domiciliiul părinţilor ei. Mi-a spus că este posibil că se va căsători. (....).
La data de 28 mai 1957 ni s-a surpat bordeiul, noaptea pe la orele 3 1/2 , am stat trei zile în rîpele cu brazi, iar o parte din lucruri inclusiv aparatul de radio lam dus la Constantinescu Ion spre păstrare.


Cocina

Doc. 2

Dos. 1238, vol. 87
R.P.R.
TRIBUNALUL MILITAR R.2 M.
Dosar Nr. 2205

Mandat de executarea pedepsei
Nr. 560/59 din 09.10.1959
Noi Colonel de justiţie Dimitriu D. Adrian Preşedintele Tribunalului Militar R. 2 M. văzînd hotărîrea Nr. 174 din 21.09 1959 a Tribunalului Militar R. 2M. prin care numita Preduţ Iuliana născut la data de 16.06.1929 în comuna Corbi Raionul C. de Argeş Regiunea Piteşti, domiciliat în comuna Cobadiu Str.... Nr. .... Etaj. ... Apart. .... Raionul Negru Vodă Regiunea Constanţa de profesiune ..... de apartenenţă socială ..... de origine socială ..... fiica lui Ioan şi al Justina, a fost condamnat la 12 (doisprezece ani muncă silnică pt. infracţiunea pp. de art. 284 C.P. comb. cu art. 207 al 1 C.P. pentru că a avut cunoştinţă despre acţiunea teroristă a bandei Arnăuţoiu, precum şi de faptul că organele de stat au păşit la urmărirea lor, a ajutat pe terorişti să se sustragă urmăririi penale şi a fost conştient că prin sprijinul dat teroriştilor se împiedică prinderea lor.
Văzînd că hotărîrea a rămas definitivă cond. Deciziei No. 546/959 a Trib. Suprem Colegiul Militar.
Ordonăm tuturor agenţilor forţei publice să aresteze şi să conducă pe susnumitul condamnat la penitenciarul Jilava Ordonăm directorului penitenciarului să primească pe condamnat, să-l reţină şi să-l facă să execute pedeapsa mai sus arătată, în a cărei durată se va socoti şi timpul cît a stat în detenţiune preventivă de la ..... pînă la........ confor......
Executarea pedepsei începe la 22.06.1958 şi expiră la 18.06.1970 cînd va fi pus în libertate dacă nu va fi reţinut pentru alte fapte.
Preşedintele Tribunalului Militar R. 2 M.
Colonel de justiţie
ss. Dimitri D. Adrian
Grefier Funcţ. Princip.
ss. indesifrabil

Doc.3

Dos. 1238, vol. 87
Către,
PENITENCIARUL VĂCĂREŞTI
Înaintăm prin delegatul nostru Cpt. Constantinescu Păun, pe arestata PREDUŢ IULIANA, pentru a fi internată şi spitali­zarea în acest penitenciar la dispoziţia acestei unităţi militare.
După cum rezultă din cerificatul medical, sus-numita este gravidă în luna 8-a, rugîndu-vă ca după naştere să ne comunicaţi starea sănătăţii acesteia
ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE 0336 PITEŞTI
Maior, ss. indescifrabil

Doc. 4

Fiica Iulianei Constantinescu Preduţ la orfelinat

Doc. 5

Fiica Iulianei Constantinescu Preduţ