Istoria conteaza
ISTORIA CONTEAZĂ

Eroine Nucşoara

femei luptatoare în rezistenţa anticomunistă

AURELIA COSTEA

Arhiva
Aurelia Costea s-a născut la 24 august 1924 (+1993), în comuna Nucşoara. Din aprilie 1949, a făcut parte efectiv din Grupul de rezistenţă. A transmis scrisori către persoane din Câmpulung care au ajutat cu alimente, îmbrăcăminte şi arme pe cei care organizau în munţi rezistenţa anticomunistă. Condiţiile grele de trai pe munte au determinat-o să revină după câteva săptămâni în comuna Nucşoara, unde a stat ascunsă un timp în gospodăria mamei sale. Arestată la 15 noiembrie 1949 (vezi Doc.1), a fost anchetată, judecată într-un lot cu alte 35 de persoane şi condamnată de Tribunalul Militar Bucureşti la 8 ani de închisoare corecţională (vezi Doc.2).

DOCUMENTE

Doc.1.

Dos. 1238, vol. 16
PROCES = VERBAL

Astăzi, 28 Mai 1950, făcut la Piteşti;
Noi, POPESCU ILIE, locot.major din cadrele Direcţiunei Generale a Securităţii Poporului;
Cercetând pe numiţii, NICOLA PAVEL, POPESCU CONSTANTIN, VASILE DUMITRU, VOICESCU FLORIAN, BUNEL PETRE, GHEORGHE I CHIRCA, GHEORGHE P CHIRCA, AURICA COSTEA, VICTORIA ARNĂUŢOIU, ELENA I CHIRCA, EUGENIU I CHIRCA şi ceilalţi, ca unii ce au făcut parte din banda teroristă ARSENESCU, au alimentat această bandă cu muniţie, arme, echipament şi alimente, au găzduit şi tăinuit această bandă, urmare dosarului primului lot, ce a fost înaintat şi înregistrat la Tribunalul Militar Bucureşti, cu Nr.2080/1949 şi 514/1950, judecat fiind de instanţele acestui Tribunal la data de 5-6 Mai 1950, – rezultatul este după cum urmează:
(....) 16. AURICA COSTEA, index. Nr. 16, născută la 24 August 1924, în com. Nucşoara-Muscel, necăsătorită are un copil, casnică, cu ultimul domiciliu în com. Nucşoara-Muscel. A fost arestată la 15 Noembrie 1949.
În luna Aprilie 1949 pe când făcea serviciu la IOSIF NIŢU, a fost trimisă de către acesta cu o scrisoare la C.Lung la sora lui TOMA ARNĂUŢOIU, anume ELENA FLOAREA, care la rândul ei a trimis-o la MARGARETA PÂSLARU, căreia i-a predat scrisoarea şi a ridicat o altă scrisoare ce i-a dat-o lui IOSIF NIŢU şi acesta lui TOMA ARNĂUŢOIU. La două săptămâni după aceasta, a fost trimisă din nou de către IOSIF NIŢU la PÂSLARU MARIA, de unde a avut un pachet cu rufărie. În luna Iunie 1949, a fost la C. Lung de două ori însoţită de AUREL CHIRCA, ridicând odată arme şi a doua oară un aparat de radio valiză, pe care le-a adus la AUREL CHIRCA în comuna Nucşoara-Muscel. Armele le-a ridicat de la GEORGESCU CONSTANTIN, iar aparatul de radio de la MARGARETA PÂSLARU.
(….).
Drept pentru care am dresat (sic.) prezentul proces verbal spre cele legale, iar în ce priveşte elementele noui ce apar în declaraţiile inculpaţilor,aceştia sunt în urmărirea noastră, iar parte în curs de cercetări.
LT.MAJ. DE SECURITATE
ss/ I. Popescu

Doc. 2.

Dos. 1238, vol. 13
PREŞEDINTELE SECŢIEI I-a
Lt. COLONEL MAG.
ss. Mihăilescu Pascal
MEMBRII: Maior Mag. ss. Lazăr Sava
Locot. Maj. Iordache Const.
Locot. ss. Roşoiu C-tin
    Locot. ss. Nahy Alexandru

G R E F I E R,
Anastasiu Gheorghe

Condamnă pe: 14/ VASILE DUMITRU, 15/ MILEA NICOLAE, 16/ AURICA COSTEA la câte 8 (opt) ani închisoare corecţională, 3 (trei) ani închisoare corecţională şi câte 8000 (optmii) amendă corecţională fiecare. Îi mai obligă pe fiecare la plata a câte 4.000 (patru mii) lei cheltuieli procedurale. Le compută prevenţia integral.