Istoria conteaza
ISTORIA CONTEAZĂ

Eroine Nucşoara

femei luptatoare în rezistenţa anticomunistă

ELENA (LINA) CHIRCA

Arhiva
Elena (Lina) Chirca, soţia lui Ion Chirca (poreclit Dezertorul), s-a născut în anul 1903. În martie 1949, când s-a format Grupul de rezistenţă de la Nucşoara, Lina Chirca şi-a urmat soţul şi pe cei doi fii mai mari, Gheorghe şi Eugeniu, devenind membră a grupului. În octombrie 1949, datorită condiţiilor grele în care partizanii trăiau pe munte, Lina Chirca revine în satul Slatina, unde stă ascunsă până în noaptea de 24 spre 25 decembrie 1949, când, urmărită fiind de Securitate, va fi arestată (vezi Doc.1). Pentru a o constrânge să facă declaraţii cât mai complete, Direcţia Regională a Securităţii Poporului Piteşti a emis un ordin prin care se cerea ca cei patru copii minori ai Elenei Chirca "să fie internaţi temporar" în căminele de orfani din Piteşti (vezi Doc.2). Anchetată de Securitate, acuzată nu doar că a făcut parte din Grupul de rezistenţă, dar şi că nu şi-a denunţat soţul şi fiii (vezi Doc.3), Lina Chirca este judecată în 1950 şi condamnată de Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia a II-a, la 5 ani de închisoare (vezi Doc.4). A murit la scurt timp în penitenciar.

DOCUMENTE

Doc. 1.

Dos. 1238, vol. 16
No. 5/49017
27 XII 949

Către,
Dir. G-lă Sect. Pop.
Tov. Cpt. Anahescu Matusei
Urmare la rap. No. 5/49017/949 raportăm că în noaptea de 24-25 XII 949 au fost arestaţi următorii indivizi în legătură cu Banda Arsenescu. 1). Aurel Chircă de ani 34 frate cu dezertorul Ion Chircă, de profesie muncitor la pădure. (N.n. El este fratele lui Ion Chirca, zis “dezertorul”.)
Acesta în vara anului 1949 a fost omul de legătură al bandei între munte şi C. Lung Muscel lea adus acestora arma­ment, bani, îmbrăcăminte etc.
2) Gheorghe Chircă de ani 36, muncitor la pădure cu 3 pogoane pământ frate cu dezertorul Chirca, acesta din Aprilie 949 până oct. 949 a sustras mălai şi alimente dela I.P.I ducându-le la Bandiţi.
3) Gheorghe I. Chircă de ani 21 muncitor sărac fiul dezertorului Ion Chircă acesta 2 luni de zile a făcut parte efectiv din Bandă.
4) Eugeniu Chircă de ani 19 necăsătorit fiul dezertorului Ion Chircă membru activ al Bandei din Aprilie 1949 şi până în prezent a luat parte la toate jafurile împreună cu ceilalţi membri ai Bandei.
5). Anica I Simion de ani 28 văduvă din Nucşoara Muscel cumnată cu Aurel Chircă aceasta a făcut oficiul de curier între Bandă şi C.Lung de unde le aducea bani alimente şi îmbrăcăminte.
6) Elena I. Chirca de ani 47 soţia dezertorului Ion Chirca aceasta a stat în Bandă din Aprilie 1949 şi până la 24 oct. 949 a fost folosită ca Bucătăreasă şi spălătoreasă.
N’au fost găsiţi Ion Chirca, Gh. Arsenescu şi Gh. Mămăligă. Cercetările continuă asupra celor arestaţi pentru a se stabili locul unde se află cei 3 dispăruţi. Rezultatul cercetărilor îl vom raporta de urmare.

Col. Ss/indescifrabil
3602 st. 287. 27/XII 14,30
Tr. Lisandru
Pr. Ss/indescifrabil

Doc. 2.

Dos. 1238, vol. 13
REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă
DIRECŢIUNEA REGIONALĂ A SECURITĂŢII POPORULUI PITEŞTI.
Nr. 1317 10 Ian.1950
Către
COMITETUL PROVIZORIU AL JUD. ARGEŞ.
Secţia Muncă şi prevederi Sociale.

Sesizaţi de faptul că locuitorul ION P. CHIRCA şi soţia sa ELENA din comuna Nucşoara – Muscel şi-au părăsit domiciliul fără a i se cunoaşte adresa din Aprilie 1949, lăsîndu‑şi copii în voia soartei, flămînzi, desbrăcaţi şi puşi în situaţia de a cerşi pe drumuri;
Vă rugăm a dispune internarea celor 4 copii în căminele de orfani Piteşti – temporar şi anume:
1. Adriana I. Chirca de ani 14.
2. Virginia I. Chirca " " 10.
3. Stelian I. Chircă " " 7.
4. Ion I. Chirca " " 5.

COLONEL DE SECURITATE,
ss. indescifrabil

Doc. 3.

Dos. 1238, vol. 16
PROCES = VERBAL

Astăzi, 28 Mai 1950, făcut la Piteşti;
Noi, POPESCU ILIE, locot.major din cadrele Direcţiunei Generale a Securităţii Poporului;
Cercetând pe numiţii, NICOLA PAVEL, POPESCU CONSTANTIN, VASILE DUMITRU, VOICESCU FLORIAN, BUNEL PETRE, GHEORGHE I CHIRCA, GHEOR­GHE P CHIRCA, AURICA COSTEA, VICTORIA ARNĂUŢOIU, ELENA I CHIRCA, EUGENIU I CHIRCA şi ceilalţi, ca unii ce au făcut parte din banda teroristă ARSENESCU, au alimen­tat această bandă cu muniţie, arme, echipament şi alimente, au găzduit şi tăinuit această bandă, urmare dosarului primului lot, ce a fost înaintat şi înregistrat la Tribunalul Militar Bucureşti, cu Nr.2080/1949 şi 514/1950, judecat fiind de instanţele acestui Tribunal la data de 5-6 Mai 1950, – rezultatul este după cum urmează: (…)
– CHIRCA ELENA, index Nr.6, de ani 47, născută şi domiciliată în comuna Nucşoara-Muscel, de profesie casnică, soţia dezertorului ION CHIRCA, căsătorită are 7 copii. A fost arestată la data de 25 Decembrie 1949.
Ştie că soţul ei ION CHIRCA, face parte din banda lui ARSENESCU din Aprilie 1949. În Mai 1949 a plecat şi ea sus la munte în organizaţie. Bărbaţii din organizaţie purtau nume fictive şi grade militare. Pe soţul ei îl făcuse ARSENESCU căpitan.
Ea a fost înarmată cu un pistol dat de ARSENESCU pe care îl purta la gât atunci când se deplasa. Banda era alimentată de AUREL CHIRCA şi GHEORGHE CHIRCA. (....)

Doc. 4.

Dos. 1238, vol. 13
TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI
Secţia II-a
Dosar Nr.1743/1950
Fil.663/1950

P R O C E S – V E R B A L   (MINUTA) 1183
(N.n. Titlul formularului modificat manuscris în Sentinţa Nr. 1183.)

Astăzi, anul 1950, luna Decembrie, ziua 20,
Tribunalul Militar Bucureşti Secţia II-a, compus conform art. 9-14 C.J.M. din:
Preşedinte: Lt.Col.Mag. MIHĂILESCU PASCAL,
Membrii: Maior Mag. LAZĂR SAVA,
       " Locot.Maj. IORDACHE CONSTANTIN
       " Locot. ROŞIORU CONSTANTIN
       " Locot. NAGHY ALEXANDRU.
deliberând în secret, conform art. 291-295 C.J.M., asupra cul­pa­bilităţii şi aplicaţiunii pedepsei în cauza penală privitoare pe:
(....)
Condamnă pe: 22/ CHIRCA ELENA, 23/ PÂSLARU MARGARETA, 24/ MARINESCU ELISABETA, 25/ STĂN­ESCU GHEORGHE, 26/ IOSIF NIŢU, 27/ KRASNISKI Maria, 28/ PREDA IOAN, 29/ DRĂGOI IOAN, la câte 5 (cinci) ani închisoare corecţională, 3 (trei) ani interdicţie corecţională şi 4.000 (patrumii) lei amendă fiecare. Îi obligă pe fiecare în parte la plata a câte 4.000 (patrumii) lei cheltulei procedurale. Li se compută fiecăruia integral detenţia preventivă.