Istoria conteaza
ISTORIA CONTEAZĂ

Eroine Nucşoara

femei luptatoare în rezistenţa anticomunistă

ELENA (LINA) CHIRCA

Arhiva
Elena Chirca
Elena (Lina) Chirca, soţia lui Ion Chirca (poreclit “Dezertorul”) s-a născută în anul 1903. În martie 1949, când s-a format Grupul de rezistenţă de la Nucşoara, Lina Chirca şi-a urmat soţul şi pe cei doi fii mai mari, Gheorghe (n. 3 octombrie 1928) şi Eugeniu (n. 24 iunie 1931), devenind membră a grupului. În octombrie 1949, datorită condiţiilor grele în care partizanii trăiau pe munte, Lina Chirca revine în satul Slatina, unde va sta ascunsă până în noaptea de 24 spre 25 decembrie 1949, când, fiind urmărită de Securitate, va fi arestată (vezi documentul 1).
Pentru a o constrânge să facă declaraţii cât mai complete, Direcţia Regională a Securităţii Poporului Piteşti, a emis un ordin prin care se cerea ca cei 4 copii minori ai Elenei Chirca “să fie internaţi temporar” în căminele de orfani din Piteşti (vezi documentul 2).

Acuzată nu doar că a făcut parte din grupul de rezistenţă, dar şi că nu şi-a denunţat soţul şi fii, Elena Chirca este judecată în 1950 şi condamnată de Tibunalul Militar Bucureşti, la 5 ani de închisoare (vezi documentul 3).
Va deceda la 6 iulie 1953, în spitalul închisorii Văcărești.

DOCUMENTE

Documentul 1
„PROCES - VERBAL
Astăzi, 28 Mai 1950, făcut la Piteşti;
Noi, POPESCU ILIE, locot.major din cadrele Direcţiunei Generale a Securităţii Poporului;
Cercetând pe numiţii, (…) ELENA I CHIRCA, EUGENIU I CHIRCA şi ceilalţi, (….) care au alimentat această bandă cu muniţie, arme, echipament şi alimente, au găzduit şi tăinuit această bandă, urmare dosarului primului lot, ce a fost înaintat şi înregistrat la Tribunalul Militar Bucureşti, cu Nr.2080/1949 şi 514/1950, judecat fiind la instanţele acestui Tribunal la data de 5-6 Mai 1950, – rezultatul este după cum urmează: (…)
– CHIRCA ELENA, de ani 47, născută şi domiciliată în comuna Nucşoara Muscel, de profesie casnică, soţia dezertorului ION CHIRCA, căsătorită are 7 copii.
A fost arestată la data de 25 Decembrie 1949. (…).”

Documentul 2
REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă
DIRECŢIUNEA REGIONALĂ A SECURITĂŢII POPORULUI PITEŞTI.
Nr. 1317 10 Ian.1950
„Către
COMITETUL PROVIZORIU AL JUD. ARGEŞ.
Secţia Muncă şi prevederi Sociale.
Sesizaţi de faptul că locuitorul ION P. CHIRCA şi soţia sa ELENA din comuna Nucşoara – Muscel şi-au părăsit domiciliul fără a-i (sic) se cunoaşte adresa din Aprilie 1949, lăsîndu şi copii în voia soartei, flămînzi, desbrăcaţi şi puşi în situaţia de a cerşi pe drumuri;
Vă rugăm a dispune internarea celor 4 copii în căminele de orfani Piteşti – temporar şi anume:
1. Adriana I. Chirca de ani 14.
2. Virginia I. Chirca " " 10.
3. Stelian I. Chircă " " 7.
4. Ion I. Chirca " " 5.”
COLONEL DE SECURITATE,
ss. indescifrabil

Documentul 3
TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI Secţia II a
Dosar Nr.1743/1950
Fil.663/1950
„P R O C E S – V E R B A L (MINUTA) 1183
Astăzi, anul 1950, luna Decembrie, ziua 20,
Tribunalul Militar Bucureşti Secţia II a, compus conform art. 9 14 C.J.M. din:
Preşedinte: Lt.Col.Mag. MIHĂILESCU PASCAL,
Membrii: Maior Mag. LAZĂR SAVA,
" Locot.Maj. IORDACHE CONSTANTIN
" Locot. ROŞIORU CONSTANTIN
" Locot. NAGHY ALEXANDRU.
deliberând în secret, conform art. 291 295 C.J.M., asupra culpabilităţii şi aplicaţiunii pedepsei în cauza penală privitoare pe: CHIRCA ELENA și alții .
Condamnă pe: CHIRCA ELENA, (…..) la 5 (cinci) ani închisoare corecţională, 3 (trei) ani interdicţie corecţională şi 4.000 (patrumii) lei amendă.”